Chống thấm tường nhà mới xây có những phương pháp thi công nào ?

Câu hỏiDanh mục đơn: Cách chống thấm dộtChống thấm tường nhà mới xây có những phương pháp thi công nào ?
Vô danh hỏi 3 năm trước
1 Answers
thuypham Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chống thấm tường nhà mới xây có nhiều phương pháp thi công như :
+ Sử dụng các loại màng chống thấm dột chuyên dụng.
+ Sử dụng các loại vật liệu chống thấm dạng phun xịt.
+ Sử dụng sơn chống thấm trong nhà và ngoài trời.
+ Sử dụng vật liệu chống thấm dạng quét.
+ Dùng phụ gia chống thấm.