Có những tiêu chí gì để lựa chọn đơn vị thi công chống thấm ?

Câu hỏiDanh mục đơn: Xây dựngCó những tiêu chí gì để lựa chọn đơn vị thi công chống thấm ?
Vô danh hỏi 3 năm trước
1 Answers
thuypham Nhân viên trả lời 3 năm trước

Trước khi bạn quyết định đơn vị thực hiện và ký vào hợp đồng thì hãy tự hỏi bản thân các tiêu sau:

  1. Đơn vị này có xem xét, khảo sát kỹ càng vấn đề của bạn không ?
  2. Đơn vị này có thể trình bày và đề xuất đựoc phương án thi công một cách hợp lý ?
  3. Đơn vị này có thể ước lượng và đưa ra một thời gian biểu thi công cụ thể ?
  4. Đơn vị này có đảm bảo được mọi điều khoản được thực hiện đúng ?
  5. Trong hợp đồng đơn vị này đề xuất có điều khoản bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký sau 3 ngày mà không cần lý do ?
  6. Đơn vị này có dẫn ra những ví dụ để bạn tham khảo, cân nhắc ?
  7. Đơn vị này có đủ nguồn lực để thi công trình của bạn không ( Tài chính, Nhân lực, Vật lực..vv)?
  8. Mọi biểu hiện khác của đơn vị này có tương xứng phần nào với yêu cầu công việc đặt ra ( thái độ, sự tôn trọng..vv )