Tôi có thể dùng kèm chất chống thấm tường với sơn nội/ngoại thất không? Cách dùng như thế nào?

Câu hỏiTôi có thể dùng kèm chất chống thấm tường với sơn nội/ngoại thất không? Cách dùng như thế nào?
Vô danh hỏi 3 năm trước