Tôi nên quan tâm đến việc chống thấm nhà khi nào?

Câu hỏiDanh mục đơn: Cách chống thấm dộtTôi nên quan tâm đến việc chống thấm nhà khi nào?
Vô danh hỏi 3 năm trước
1 Answers
dungnguyen Nhân viên trả lời 3 năm trước

ở Việt Nam, công tác chống thấm còn bị xem nhẹ, chưa được thực hiện bài bản, quy trình chống thấm bị cắt xén để giảm chi phí và hầu hết các công trình đều bỏ qua công đoạn quan trọng này. Các chủ đầu tư chỉ bắt tay vào sửa chữa khi công trình đưa vào sử dụng và xảy ra hiện tượng thấm nước. Tuy nhiên, phải có khoản chi phí cho chống thấm vì khi đã bị thấm sẽ để lại hậu quả với tổn phí cao gấp nhiều lần chống thấm ban đầu”. Và chi phí ban đầu này chỉ chiếm rất nhỏ (1-2%) trên tổng trị giá công trình.
Vì vậy, bạn nên quan tâm đến việc chống thấm trong khi xây dựng là hợp lý nhất