Trên thị trường có những dịch vụ chống thấm nào ?

Câu hỏiDanh mục đơn: Cách chống thấm dộtTrên thị trường có những dịch vụ chống thấm nào ?
Vô danh hỏi 3 năm trước
1 Answers
thuypham Nhân viên trả lời 3 năm trước

Trên thị trường hiện có các dịch vụ chống thấm sau :
1.Màng chống thấm
2.Chống thấm sika
3.Chống thấm sân thượng
4.Chống thấm tầng hầm
5.Chống thấm thang máy
6.Mang chong tham Lemax
7.Mang chong tham Cormix
8.Hóa chất chống thấm Penten
9.Hóa chất chống thấm hitchin
10.Hóa chất chống thấm henkel polybit
11.Hóa chất chống thấm bitumat
12.Chống thấm bể bơi
13.Chống thấm sàn vệ sinh
14.Chống thấm mái