Trên thị trường có những vật liệu chống thấm nào ?

Câu hỏiDanh mục đơn: Các loại vật liệu chống thấm dộtTrên thị trường có những vật liệu chống thấm nào ?
Vô danh hỏi 3 năm trước
1 Answers
thuypham Nhân viên trả lời 3 năm trước

Trên thị trường hiện có các loại vật liệu chống thấm sau :
1.SikaTop Seal 107
2.SikaTop Seal 105 VN
3.SikaTop 107 Plus
4.Sikaproof Membrane RD
5.Sikaproof Membrane
6.Sikaplan WP 1120-15HL
7.Sikalastic 560
8.Sikalastic 450
9.Vật liệu GS-200
10.Nhựa đường
11.Màng chống thấm HDPE
12.Bột bả chống thấm TOA
13.Sơn chống thấm của các hãng khác nhau như Kova, DuLux hoặc Mykolor.
14.INTOC-04
15.ABA 59M
16.Spec Damp Sealer
17.Boscocem Slurry
18.TX911
19.CT Rock H2
20.Màng chống thấm Polydek