Chất chống thấm Dulux

Chat-chong-tham-Dulux-Weathershield

Chất chống thấm Dulux

Đặt điểm: Chất chống thấm Dulux Weathershield

Chất chống thấm Dulux Weathershield là chất chống thấm chuyên dụng với công thức nhựa gốc Acrylic kháng nước đặc biệt nhằm tăng cường khả năng chống thấm, thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê tông của tường nhà.

Chưa được phân loại

Leave a Comment